Brannvernlederkurs

Salten Brann IKS, Opplæringsavdelingen tilbyr brannvernlederkurs rettet mot bedrifter og offentlige institusjoner/etater som har særskilte brannobjekter (§ 13 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker) eller som har spesielt behov for utdanning av brannvernledere.

 
Kurset gjennomføres på Salten Branns øvingsfelt i Kvalvika, Bodø der vi er etablert med moderne undervisningsanlegg for brann/redning.
 
All undervisning skjer av Salten brann sine fagfolk innen de forskjellige undervisningsfelt.

Kurset gjennomføres 5. og 6. mars 2013 fra 09.00 til 15.00 begge dager.

Påmelding skjer til Salten Brann, telefon  75 55 74 05 eller epost: post@saltenbrann.no 

Mer informasjon på Salten brann sine nettsider  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015