Sted: Hamarøy Hotell, Innhavet

Dato: Tirsdag 27. November

Tidspunkt: 11:30 - 15:00

Kommuner i Salten har inngått langsiktige avtaler med Visit Bodø som en del av en felles destinasjonsutvikling i Salten. Visit Bodø skal sammen med reiselivsbransjen markedsføre Salten som et helhetlig reisemål og styrke regionens konkurransekraft og markedsposisjon i norsk reiseliv. Et felles løft vil gi muligheter for nyskaping og vekst, og bidra til økt kompetanse, konkurransedyktighet og salg. Dette får vi til gjennom et sterkt samarbeid mellom ulike kommuner, bransjer og sektorer. Samlinger og nettverk på tvers av kommuner er dermed en viktig del av dette arbeidet.

På bransjetreffet får du vite mer om destinasjonssamarbeidet, hva du får igjen av et medlemskap i Visit Bodø og muligheten til å påvirke hvilke markedsaktiviteter som prioriteres i 2019.

Agenda

11:30 – 12:15: Velkommen og bedriftspresentasjon av Visit Bodø

12:15 – 12:45: Gjennomgang kommuner & kartlegging i forkant

12:45 – 13:15: Pause

13:15 – 14:00: Mini-workshop markedskommunikasjon

14:00 – 14:20: Bedriftspresentasjoner (2 deltakerbedrifter presenterer seg)

14:20 – 14:45: Innspill markedsaktiviteter 2019 – dialog i plenum

14:45 – 15:00: Oppsummering og avslutning
 

Påmelding

Påmelding sendes til julie@visitbodo.com  senest Tirsdag 20. November.

Oppgi antall deltakere fra din bedrift ved påmelding.

 

Kartlegging i forkant av møtet

I forkant av møtet ønsker Visit Bodø å gjennomføre en kartlegging av tjenestetilbud, markeder og hvilke markedsføringstiltak som benyttes hos bedrifter i Saltenkommunene i dag.

Hjelp dem ved å svare på noen få spørsmål om din bedrift HER. Dette tar mindre enn 1 minutt.