Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukerstyrt personlig assistanse

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Tjenesten omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Målgrupper er bl.a. Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester Personer med psykisk utviklingshemning Familier med barn med nedsatt funksjonsevne Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg. Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.
Publisert

Skjema