Byggesak

 

Byggesøknad

Publikum anbefales å benytte ByggSøk (link) sine skjemaer. Skjemaene kan sendes per mail til postmottak@hamaroy.kommune.no eller via post til Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy. Blanketter for søknadsbehandling kan du også få ved henvendelse til kommunens servicekontor. 

 

Gebyr

Gebyrer for tiltak etter plan- og bygningslovens byggesaksdel (PDF)

 

Åpningstider

Byggesakkontoret er åpent for publikum mandag – torsdag i tidsrommet kl.12 -15. Byggesaksbehandler Alf Steinar Abrahamsen kan kontaktes på telefon 75 76 50 25 i tidsrommet kl.12 -15.

 

Byggeveiledning

Byggereglene (link)
Direktoratet for byggkvalitet (link)

                                                                                                                                                                                                               

Lovverk

Den kommunale byggesaksbehandlingen reguleres av følgende lover og forskrifter:
(klikk på lenken for å komme videre til loven)

Plan- og bygningsloven (link)
Byggesaksforskriften (link)
Byggteknisk forskrift (link)
Forvaltningsloven (link)
Sentrale forskrifter til plan- og bygningsloven (link)
Hamarøy kommunes lokale forskrifter (link)

 

Godkjente foretak

Statens bygningstekniske etat har en katalog over godkjente foretak. Her får du direkte søketilgang til en database over foretak med sentral godkjenning for ansvarsrett.
Liste over godkjente foretak (link)  • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 01.10.2016