Det vil bli en del vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet på Tranøy framover. Abonnentene vil bli varslet via sms-varsling.