Bredbånd i Nord-Salten, fase 2

Hamarøy kommune skal sammen med nabokommunene, Steigen og Tysfjord, gå i gang med fase 2 av bredbåndutbyggingen i regionen.

Første fase med utbygging av bredbånd i Nord-Salten er gjennomført og ble ferdigstilt i 2014. Utbyggingen hadde en totalkostnad på 38 millioner.   

For Hamarøy omfattet dette områdene Skutvik, Oppeid, Presteid og deler av Ulvsvåg.   

Dette var en utbygging som ble basert på fiber, som gir en meget god bredbåndsdekning for disse områdene. 

De samme kommunene har jobbet fram en ny søknad om videre utbygging av utvalgte områder i Nord-Salten. Søknaden ble ferdigstilt i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og firma Experto as, og sendt Post- og Teletilsynet for behandling.  I konkurranse med mange andre søkere fikk kommunene tildelt 14,3 millioner i 2015.  

Utbyggingen ble lagt ut på anbud og Nord-Salten Kraft AS ble tildelt jobben i mai 2015. Selskapet  går inn med 24 millioner i prosjektet, slik at utbyggingen vil beløpe seg til totalt 37 millioner. 

En del av utbyggingen vil skje med ordinær fiber, mens andre områder vil få radiolink.
Her finner du en kort beskrivelse av de ulike teknologier.
Utbyggingsperioden er fra høst 2015 til 2017.

Utbyggingsområder i Hamarøy

I Hamarøy vil følgende områder utbygges med fiber:

 • Innhavet  
 • Hamsun- Løding
 • Haukås – Røsvik. 

Disse områdene vil bli utbygget med radio:

 • Tranøy
 • Sørkil
 • Ness
 • Finnøy
 • Tømmerneset
 • Skilvassbakk
 • Nordkil

Utbyggingen er startet på Tranøy. Den videre framdriftsplan vil Nord-Salten kraft informere om.    • Oppdatert av Sverre T Olsen
 • Sist oppdatert den 25.08.2015