Cold Response 2014

Forsvaret opplyser at Hamarøy blir berørt av Forsvarets vinterøvelse Cold Response som foregår i perioden 7. - 21. mars.

Forsvaret har laget en informasjonsbrosjyre om øvelsen som blir utdelt til husstandenses postkasser.
Denne kan du også finne her:
https://www.dropbox.com/sh/wssdzm4kj7d7886/Wklu1S2XYp
Brosjyren kan lastes ned fra denne Dropbox-mappen. Åpne linken og deretter "Download" i høyre hjørne for å laste ned en PDF-fil.

Ytterligere informasjon om øvelsen Cold Response finnes på Forsvarets nettsider: 
www.forsvaret.no/coldresponse


   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015