Generell informasjon

Den kulturelle skolesekken (Dks) er vedtatt av Stortinget og skal tilbys alle grunnskoleelever i landet.

Dks skal være forankret i læreplanen for grunnskolen og de kunst- og kulturuttrykk som blir presentert skal holde høy kvalitet, både kunstnerisk og i formidlingen.

Dks omfatter: Musikk, drama, dans, billedkunst, lokalhistorie, litteratur, film/media, arkitektur, friluftsliv, o.a.

Dette fordrer samarbeid mellom ulike aktører.

DKS-Hamarøy


Barn og unges møte med kunst og kultur skal bidra til egenutfoldelse og til å forstå og utvikle samfunnet rundt seg.
Alle elever i grunnskolen skal i løpet av sin skoletid møte profesjonelle kunstnere, lære om ulike kunst- og kulturuttrykk og bli kjent med og ta vare på sin lokale kulturarv.

Kontaktperson/koordinator for den Kulturelle skolesekken i Hamarøy kommune er Yvonne Thomassen
Tlf: 99351816  /  E-post: yvonne.thomassen@hamaroy.kommune.no

Hver skole har en kulturkontakt som har ansvar for arrangementene ved egen skole, ta imot, notere og distribuere informasjon om og fra Den kulturelle skolesekken til aktuelle mottakere på skolen.  

 

Mer informasjon

Nordland fylkeskommunes nettside om: www.kultursekkeninordland.no/produksjon/1004268

Nasjonal nettside for Den kulturelle skolesekken: denkulturelleskolesekken.no