Salten Kultursamarbeid har slått seg sammen med Underholdningsvogna AS om neste innslag i Den kulturelle spaserstokken 2018. Produksjonen heter: En grønnmalt benk i haven, og går av stabelen den 22. – til og med 27. oktober 2018. Turnéen starter her i Hamarøy 22. oktober klokken 11:30 i Trivelstua på Bygdeheimen. Vel møtt! 

Den Kulturelle Spasserstokken

Den Kulturelle Spaserstokken skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. 

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken. Gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Salten Kultursamarbeid har ansvaret for samproduksjon av Den kulturelle spaserstokken for de åtte Saltenkommunene Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy. 

 

Underholdningsvogna AS

Underholdningsvogna AS er et kompani som driftes av Kjersti Vatnan Ekman, Maiken Stølan Kroken og Benedicte Barra Kvinge. Siden 2013 har trioen produsert og turnert med ulike musikkteaterforestillinger for publikumsgruppen 60+ og besøkt et hundretalls spillesteder over hele landet. I tillegg til det samarbeider de med storband og gjør også eventjobber for næringsliv og private arrangementer.