Digital postkasse

Stat og kommune går over til å sende brev og annen informasjon til innbyggerne på nett. Du får varsel på SMS eller e-post om hvor du skal logge inn for å lese brevet. Personlig innlogging gjør systemet trygt å bruke, og det er bare du som har tilgang til dine brev. Dette sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Hvis du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg. Tidligere måtte offentlige virksomheter innhente samtykke til elektronisk kommunikasjon. Nå er kravet til samtykke fjernet. Etter § 9 i eForvaltningsforskriften kan du reservere deg mot å få disse meldingene elektronisk fra forvaltningen: enkeltvedtak forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 andre meldinger som har betydning for din rettsstilling eller for behandlingen av saken meldinger som det av andre grunner er spesielt viktig å sikre at du får

Generelt

Beskrivelse

Stat og kommune går over til å sende brev og annen informasjon til innbyggerne på nett. Det gir en enklere hverdag for deg som innbygger, blant annet fordi du får raskere svar fra kommunen og andre offentlige myndigheter.

Når det offentlige sender viktig post til deg, får du varsel på SMS eller e-post om hvor du skal logge inn for å lese brevet. Personlig innlogging gjør systemet trygt å bruke, og det er bare du som har tilgang til dine brev.

Du vil også kunne få servicemeldinger og informasjon som for eksempel påminnelse om legeavtaler, varsel om stenging av vann eller beskjed om når det blir snømåking i gata der du bor slik at du får anledning til å flytte bilen din.

Du er også med på å spare miljøet og redusere offentlige utgifter.

Hvis du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot kommunikasjon på nett. Se nedenfor.

Kriterier/Vilkår

Du må kunne motta SMS og/eller e-post.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kommunikasjon på nett som hovedregel
Oppdater kontaktinformasjonen din
Reserver deg mot kommunikasjon på nett

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 15 a (elektronisk kommunikasjon)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16 (forhåndsvarsling)

Forskrift

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) § 8 Bruk av elektronisk kommunikasjon ved meddelelser fra et forvaltningsorgan, herunder underretning om enkeltvedtak mv.
Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) § 9 Reservasjon

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tidligere måtte offentlige virksomheter innhente samtykke til elektronisk kommunikasjon. Nå er  kravet til samtykke fjernet. Derfor må innbyggere som ikke ønsker å kommunisere digitalt, aktivt reservere seg mot dette.

Hvis du ikke reserverer deg, gir du altså automatisk samtykke.

Etter § 9 i eForvaltningsforskriften kan du reservere deg mot å få disse meldingene elektronisk fra forvaltningen:

  • enkeltvedtak
  • forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16
  • andre meldinger som har betydning for din rettsstilling eller for behandlingen av saken
  • meldinger som det av andre grunner er spesielt viktig å sikre at du får

Kontroller at opplysningene dine er riktige (bruk lenka over: Oppdater kontaktinformasjonen din).

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

02.01.2017 08:57

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 02.01.2017