Digitaliseringsprosjektet er det største delprosjektet i etableringen av den nye kommunen. Tema for workshoparbeidet skal blant annet være å vurdere hvilke faktorer som driver digitaliseringen, hvordan kommune-Norge ser ut om 10 år og hva innbyggernes behov er.

Alle fagenheter deltar i dette prosjektet, hvor Sverre Tor Olsen (IKT-ansvarlig Hamarøy) og Egil Skalltje (IKT-ansvarlig Tysfjord) har sentrale roller.