Eiendomsskatt

Fra 2013 innføres det eiendomsskatt i Hamarøy kommune.  • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 22.07.2016