Møtekalender

Her finner du politisk møtekalender og saksdokumenter. Gå inn på aktuelt utvalg og møtedato for å finne sakspapirer. Sakspapirer består av innkalling, saksframlegg med vedlegg og møteprotokoller.

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun
Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg 1 5 8
Formannskapet 12 18 15 22 6 3 11 18 7
Kommunestyret 26 9 9 20 18 22
Naturutvalget 14 13
Partssammensatt utvalg 18 29 3 6
Valgstyret 29
råd for eldre og funksjonshemmede 7 3 12


  • Oppdatert av Bjørn Tore Olsen Cintra
  • Sist oppdatert den 22.06.2016