Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Generelt

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk

Regelverk

Lov

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 5 Krav om etablererprøve

Forskrift

Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted

Retningslinje

Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler
Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Postmottak
8294 Hamarøy

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Servicekontoret
  • Leder: Siv Reidun Sandnes
  • Telefon: 75 76 50 14
  • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
  • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
  • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY
  • Åpningstid: 08.00 -15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

09.01.2017 15:07

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 09.01.2017