Etablere bedrift

Denne siden inneholder generell informasjon om bedriftsetablering og lenker til viktige informasjonssider på internett.

For fyldig og oppdatert informasjon om de fleste sider ved etablering og drift, anbefaler vi bruk av Altinn

Hamarøy kommune har Servicekontor i Kommunehuset på Oppeid, hvor du kan finne relevante brosjyrer, blanketter og skjemaer for etablerere. Du kan også ta kontakt med kommunens kultur- og næringssjef Hilde Fredheim på telefon 75 76 50 15 eller epost: hilde.fredheim(a)hamaroy.kommune.no
Det meste av informasjon om bedriftsetablering finnes på internett. 
 

Forretningsplanen

Erfaringer viser at en godt gjennomarbeidet forretningsplan er svært viktig for en vellykket etablering. Altinn (PDF) gir mer informasjon om innholdet i en forretningsplan. Se også Innovasjon Norge  sine nettsider.
 

Valg av selskapsform /registrering

Det er vanskelig å si noe generelt om hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig. Det anbefales å ta kontakt med rådgiver for nærmere drøfting før du avgjør dette. Se også Altinn (PDF)
 

Regnskap

Selv om et regnskapsfirma fører regnskapet ditt, er det viktig at du forstår hva et regnskap er og hva de enkelte tallene forteller deg. Klikk på www.altinn.no for mer utfyllende informasjon.
 

Finansiering

Hovedtyngden av nyetablerere i Hamarøy finansieres gjennom låneopptak i bank. Av offentlige finansieringsordninger er det først og fremst Innovasjon Norge  som yter lån og tilskudd til nyetablerere.
 

Tillatelser

I en rekke tilfeller er det nødvendig å innhente tillatelser fra offentlige myndigheter før man starter bedrift. Det kan være virksomhetens art, for eksempel etablering av spisested, som krever godkjenning - eller det kan være at det kreves en bestemt kompetanse hos den som etablerer bedriften. Nærmere informasjon finner du på Altinn (link) og kommunens næringssider (link).
 
Opplysninger om regler for skattetrekk, merverdiavgift m.v. får du hos fylkesskattekontoret skatteetaten
 

Nyttige lenker:

   • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 01.11.2016