Hjem fra felttoget mot Sverige finner Generalauditør Wessel sin unge kone sammen med hans dommerkollega Enevold de Falsen i en meget pikant intim situasjon!

En kjempeskandale ryster Norges hovedstad.

Hovedstadens unge, begavede jurist og teatermann, Enevold de Falsen, blir nødt til å søke lagmannsstilling langt oppe i Nordland.

Dermed bodde «Grunnlovens far» Christian Magnus Falsen  to av sine leveår i Steigen.

Vil du høre mer?

- om familien Falsens teaterliv og deres opphold i Steigen.

- Er det noe sant i at det ble født et uekte barn?

- Finnes det kanskje etterkommere av Falsen i Steigen i dag?

Velkommen til Hamsunsenteret onsdag 28. mai kl. 19.00

Foredragsholder er Eva-Ditte Donat, Nordlandsmuseet.

Historielagets medlemmer får gratis inngang til arrangementet.

Inngang kr. 50,- / kr. 10,-

Les mer på Hamsunsenterets hjemmeside.