Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye, bærekraftige kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Navnet blir Hamarøy, og den nye kommunegrensen er i tråd med Fylkesmannens alternativ D:

Ny kommunegrense mellom nye Narvik og nye Hamarøy trekkes fra dagens grensepunkt mellom Tysfjord, Lødingen og Ballangen kommuner, og følger grensen mellom Ballangen og Tysfjord kommuner frem til knekkpunkt i fjorden mellom Bremneset og Korsnes i nordvest til et punkt i fjorden nordvest av Hulløya. Grensen følger Tysfjorden langs østsiden av Hulløya, Hulløysundet og inn til Mannfjorden. Her går grensen fra Muskvika, nordvest langs gårdsgrensen mellom gnr. 35 og 36 som følger elven fra Nordfjellet, videre mot nordøst over Mølnelvtiden og derfra i rett linje til gårdsgrensen mellom gnr. 29 og 30 i Sørfjorden. Herfra ut i fjorden og i vinkel mot sørøst til Tverrelvdalen. Her følger grensen Tverrelva til grensen mot staten. Herfra følges statsgrensen, og vinkler østover langs grensen mellom statsgrunn 87/1 og 88/1 til riksgrensen mot Sverige.


Fastsetting av grenser: Vedtak fra kommunal og moderniseringsdepartementet 20.april 2018 (pdf)

Brev forskrift om sammenslåing av Hamarøy kommune og del av Tysfjord kommune (pdf)

Forskrift (pdf)


I nyhetene:

Avisa Nordland

Nettnyhet NRK Sápmi

Fremover