Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i postkassen dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt med feieren. Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.
Publisert

Skjema