Felles 17.mai 2014

I 2014 når Grunnloven skal feires blir det stor, flott og felles feiring av jubileet og nasjonaldagen i kommunesenteret. Men først vil det bli arrangert lokale frokost- arrangementer i de ulike bygdene. Det er ønskelig at vi som innbyggerne i Hamarøy skal vise at vi tilhører en felles og samlende bygd, noe som også vitner om samhold.

Felles 17.mai 2014, Finnøy metall og gjenvinning

Feiringen starter kl. 12.00 med gudstjeneste i Hamarøy kirke. Videre vil det bli stort 17. mai tog derfra med korps og mange, mange flagg!

Etter at toget har gått gjennom kommunesenteret ender det ved Hamarøy bygdeheim. Her vil det bli markering og sang. Derfra beveger folk seg til Hamarøyhallen for å fortsette feiringen der.

På programmet i Hamarøyhallen vil det være underholdning av oppvekstsentrene, kulturskolen, korpset og Skutvik blandakor. Barnekoret med flere vil framføre den felles Grunnlovskomposisjonen  "Det går et festtog gjennom landet", som barn i Hamarøy har øvd på.  Dette er bare noen av postene på programmet som er under utvikling.
Videre vil det bli hovedtale for dagen, samt russens tale.  
Hamarøy sentralskole arbeider med en egen utstilling knyttet til tema Grunnloven. Denne vil bli vist på skolen og videre satt opp i Hamarøyhallen.
Og selvsagt blir det servering – stort kakebord og ellers alt som hører en slik dag til. 

Planlegging:
Arbeidet med arrangementet vil bli lagt opp slik at det opprettes ansvars- og undergrupper for den praktiske gjennomføringen. Grunnlovskomiteen med forsterkning får ansvaret for programmet. Det er sentralt at barn og unge er med i planleggingen og gjennomføringen av dagen.Økonomisk legges det opp til en balanse, slik at hvert lokalutvalg også kommer ut med et overskudd til videre gode formål i sin bygd. 

Deltakere: 
Under planleggingen av feiringen av felles 17. mai for hele Hamarøy er følgende deltakende:
Komiteen for Grunnlovsjubileet 2014
17- mai komiteen for Mellombygda
Hamarøy sentralskole, Skutvik oppvekstsenter, Ulvsvåg oppvekstsenter og Innhavet oppvekstsenter
Hamarøy skolekorps og musikk- og kulturskolen
Skutvik velforening, Tranøy båt- og velforening, Ulvsvåg lokalutvalg/ Sørkil velforening, Sagfjorden lokalutvalg/Finnøy grendelag. 

Forestilling 15. mai i Hamarøyhallen:
I tillegg vil oppvekstsentrene arrangere flott festforestilling den 15 mai om ettermiddagen; med teater, sang og annen underholdning, samt utstilling knyttet opp mot Grunnlovsfeiringen.   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015