Tid: kl. 10:00
Sted: Ulvsvåg Grendehus

Saker som skal til behandling i de respektive kommunestyrer er blant annet konstituering av Fellesnemnd, navn på ny kommune og politisk struktur.

Fellesmøtet blir videoverført/streamet her: https://youtu.be/woVyqwJfFds

Møtet er åpent for publikum.