Saker til behandling
På møtekartet torsdag 18 januar var det flere saker til behandling, her finner du sakskart og protokoller når de er klare. 

Kommunikasjonsrådgiver
En av sakene som ble behandlet var opprettelsen av stilling som kommunikasjonsrådgiver. Fellesnemnda har prioritert å opprette en stilling som kommunikasjonsrådgiver i prosessen fremover. God kommunikasjon og involvering både fra innbyggere og ansatte er viktig i prosessen fremover. Vi arbeider nå med stillingsutlysningen som kommer ut etter hvert.

Digitaliseringsstrategi
Fellesnemnda har vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe for å starte arbeidet med å utarbeide en digitaliseringsstrategi for Nye Hamarøy. Her blir først og fremst de to ikt-ansvarlige i Hamarøy og Tysfjord involvert i oppstarten av arbeidet. Men flere må påregne å delta i arbeidet fremover.
 
Interkommunale samarbeidsordninger
Fellesnemnda har også gjennomgått alle de interkommunale samarbeidsordningene som de to kommunene deltar i. De to kommunene deltar i relativt mange samarbeidsordninger i Salten og Ofoten og her må vi jobbe litt med å se på tilknytningen til de ulike samarbeidsordninger, men også i forhold til de interkommunale selskapene som eks IRIS, Salten Brann mfl.
 
Bli-kjent-midler
Fellesnemnda behandlet også en sak om utlysning av "Bli kjent midler". Dette er en ordning hvor frivillige lag og foreninger kan søke om inntil 10 000 kr til å gjennomføre arrangement for å knytte innbyggerne i de to kommunene sammen. Det er også mulighet for kommunale enheter å søke om midler. Hensikten er å lage mange små arrangement hvor først og fremst frivillige lag og foreninger inviterer innbyggerne i den nye kommunen sammen. Egen utlysning kommer på kommunens hjemmesider ganske raskt.
 
Hjelp oss gjerne å spre de gode nyheter om både "Bli kjent Fond" og jobben som kommunikasjonsrådgiver!
 
Møte med Nordland Fylkeskommune - planprosesser og næringsarbeid
Fredag 19. januar møtte Fellesnemnda og kommunal ledelse Nordland Fylkeskommune. Hensikten med dette møtet var å innlede et samarbeide med Fylkeskommunen om planarbeidet i sammenslåingsprosessen. Nye Hamarøy kommune må igjennom en planprosess med utvikling av delplaner for de ulike tjenesteområdene i kommunen. Dette planarbeidet vil involvere både ansatte og politikere med utviklingen av den nye kommunen. Næringsarbeide var også et av temaene som ble diskutert med Fylkeskommunen, altså hvordan utvikler vi næringslivet videre i den nye kommunen. Hamarøy kommune setter stor pris på den interesse og det engasjement som Nordland Fylkeskommune viser for Nye Hamarøy kommune. Vi setter også stor pris på at Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø deltok på møtet.