Denne søndagen vises "Laputa - Himmelslottet"

 

Les mer om filmen her

 

Å være med i barnefilmklubben koster kr 25,- pr. halvår. Når du har meldt deg inn, går du gratis inn på filmene. Ved innmelding får du et eget medlemskort i Hamarøy Filmklubb med et klistremerke på, som viser at du har betalt medlemskap. Du kan melde deg inn i filmklubben på søndag, før filmen starter, og ellers når Hamsunsenteret har åpent.