Lunsj, foto: Elin Eidsvik

 Lunsjen på onsdagen ble inntatt oppe på Håkonhalsheia, i strålende sol og med en fabelaktig utsikt. Selve seminaret ble deretter avviklet på Grendehuset.
 
Dag Jørund Lønning i midten, foto: Elin Eidsvik

Dr phil Dag Jørund Lønning, til daglig rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringer var seminarleder og foredragsholder, Distriktssenteret deltok bl.a. med prosessveiledning - fra distriktsenteret deltok Tor Kåre Olsen og Mona Handeland. Fylkesråd for næring Arve Knutsen holdt innlegg om Fylkeskommunens satsing på internasjonalisering.
 

Ett av mange høydepunkter under seminaret var "bolken" der Caroline & Bram og Andrea & Steffen, - der de fortalte "sin" historie om hvorfor det ble akkurat Finnøya for dem.
 
Representanter fra Finnøy grendelag, foto: Elin Eidsvik

Finnøy grendelag og Hamarøy kommune sto som arrangører i fellesskap, - men har hatt uvurderlig støtte fra bl.a. Distriktssenteret, Partnerskap Salten, STH kommunene, Nordland fylkeskommune og Høgskulen for landbruk og bygdenæringer.