Formannskapet vedtok i møte 27.02.13 under sak 16/13 at skulpturen «Pan» av Per Ung skulle flyttes fra Hamsungalleriet, Tranøy til skogen ved Prestegårdsruinene, Presteid. 
Flyttingen og den ny plasseringen skulle først gis nødvendige godkjenninger.  Etter nøye vurderinger og befaring er nå den endelige plassering fastsatt. Kulturvernmyndighetene i Nordland fylkeskommune har ingen innvendinger til dette. Videre har teknisk enhet i brev av 12.08.13 gitt tillatelse til gjennomføringen.
Forberedelse til flytting er nå allerede startet og vil skje tidlig i neste uke. 
Det vil på et senere tidspunkt bli invitert til en enkel seremoni der det skal markeres at skulpturen Pan har fått ny plassering.    

Hamarøy, 13.09.13
Rådmannen