Folkehelseprofil 2014

I januar hvert år utgir Folkehelseinstituttet en folkehelseprofil for alle kommunene i landet. Folkehelseprofilen er en samling av helsestatistikk på kommunenivå.

Se folkehelseprofilen for Hamarøy kommune her  • Oppdatert av Lene Øverkil
  • Sist oppdatert den 09.03.2016