Folkehelseprofil 2015

Folkehelseprofilen er en samling av helsestatistikk på kommunenivå. Profilen for 2015 inneholder data om befolkning, levekår, levevaner, skole, helse og sykdom.

 

Folkehelseprofilen for 2015 viser at Hamarøy kommune ligger bedre ann enn landet på antibiotikabruk, hjerte- og karsykdom, psykiske lidelser og god drikkevannsforsyning. I midlertid ligger Hamarøy dårligere ann enn landet forøvrig på uføretrygd, kommunen har flere enslige forsørgere, flere med laveste mestringsnivå i regning 5. klasse og høyere andel av røyking (kvinner).

 Folkehelseprofilen for Hamarøy kommune finner du her.  • Oppdatert av Lene Øverkil
  • Sist oppdatert den 09.03.2016