Folkemøte - fysisk aktivitet og naturopplevelser

Hamarøy kommune arbeider med en felles plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser med Tysfjord og Steigen. Vi ønsker innspill på hva som er viktig og aktuelt for ditt sted. Vi inviterer herved frivillige lag og foreninger, skole, barnehager og alle andre til folkemøte.

 

Møtet berører tema som:

  • Fysisk aktivitet, idrettsanlegg og spillemidler
  • Friluftsliv, tur og løypenett
  • Fysisk aktivitet og folkehelse

 

Det blir lagt opp til diskusjoner og muligheter for innspill.

 

Kl. 18:00

Innhavet: 7. juni - Hamarøy hotell

Ulvsvåg: 12. juni – Grendehuset Ulvsvåg

Oppeid: 13. juni - Skogheim

Skutvik: 18. Juni - Søskenheimen

Tranøy: 19. juni - Nord bygda forsamlingshus

   • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015