Folkemøte på Skutvik

Informasjon fra interimstyret vedr. ny butikk på Skutvik.

 

Torsdag 16. februar på 18.00 på ungdomshuset.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015