Formannskapsmøte 28.januar

Årets første formannskapsmøte avholdes onsdag 28. januar på Skogheim.

Møtet avholdes på Skogheim den 28.januar fra kl.08:30 og er åpent for publikum. 

Saker som skal til behandling er blant annet invitasjon til samtaler om kommunereformen fra Bodø kommune, avhending av den gamle skolen i Ulvsvåg og omklassifisering av Fylkesveg 662 Finnøyveien - arm til Håkonhals.
Fullstendig sakskart med alle saksdokumenter finner du her  

Dette blir også første formannskapsmøte for vår nye rådmann Bjørn Skog. Han startet i jobben 1.januar 2015. 

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015