Formannskapsmøte 3.mars

Det avholdes formannskapsmøte på Skogheim den 3.mars kl. 08.30. Det er to temasaker på kartet i tillegg til det ordinære sakskartet. De to temasakene er kommuneplanens stategiske del og eierskapsopplæring ved advokat Vibeke Resch-Knutsen.

 Fra folkemøte kommuneplanens samfunnsdel
Fra folkemøte kommuneplanens samfunnsdel januar 2014. Strategisk del er både tema og på sakskartet til formannskapet 3.mars 2014. 

Fullstendig sakskart og saksdokumenter finner du her:
 

Møtet er åpent for publikum.   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015