Hvis interessen er til stede legger vi opp til aktivitet en gang pr. måned framover.

Vi tenker å ta opp et fast tema pr. gang etter ønske fra deltakerne, samt samtale/dialog der en kan ta opp spørsmål/problemstillinger en måtte ha knyttet til slektsgransking.

Alle interesserte er hjertelig velkommen.

Har du behov for ytterligere opplysninger ta kontakt med Idar Sørensen, tlf. 902 77 120 epost idar.soerensen@gmail.com