Frisklivsrsept vil ha oppstart mandag 11. september kl. 08.15.

Trimtid for eldre/frisklivsrsept vil ha oppstart tirsdag 12. september kl. 12.00.

Oppstart for nye henvisninger vil skje fortløpende, med start 25. september. Fysioterapeut tar kontakt.

Se videre timeplan på treningssenteret sin nettside.