Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har tilbud rettet mot de som har behov for å endre sine levevaner gjennom fysisk aktivitet, bedre kosthold og/eller tobakksslutt. På Frisklivssentralen får du bistand til å forebygge helseplager og endre dine levevaner. Man trenger ikke ha en sykdom eller diagnose for å delta på Frisklivssentralen.

Friskliv, fysioterapeut i veiledning

Frisklivsresept er en henvisningsblankett som gir tilgang til et veilednings- og oppfølgingstiltak som starter og avsluttes med en helsesamtale.  Du kan få frisklivsresept hos lege, NAV, helsestasjonen, rus og psykiatritjenesten, spesialisthelsetjenesten, fysioterapeut eller hos oss.

Trening på frisklivsresept:

Pris: kr 350,- for 3 mnd.

Fysioterapeut er ansvarlig for oppfølging av trening på frisklivsresept. Fysioterapeut har taushetsplikt og journalføringsplikt.

  • Du får helsesamtale ved start og slutt av en reseptperiode. I helsesamtalen finner vi sammen ut av hva du trenger av videre oppfølging i din endringsprosess. Det utarbeides en plan og mål for arbeidet med din livsstilsendring.
  • Du får delta i gruppetrening med oppfølging av fysioterapeut. Treningen tilpasses individuelle behov og du får veiledning.
  • Hensikten er at deltageren skal få økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.
  • Mulighet for rapportering til henviser ved samtykke etter endt resept.
  • Det er et mål at deltagerne skal kunne videreføre den fysiske aktiviteten/treningen på egen hånd etter reseptperioden.
  • Regelmessig fysisk aktivitet gir dokumenterte positive helseeffekter fysisk, psykisk og sosialt.

Frisklivssentralen har kurs i Bra mat, tobakksslutt og KID.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om tilbudene på Frisklivssentralen. 

Fagleder for Frisklivssentralen er Ingrid Bergande
Kontaktinfo:tlf. 75765048 / 995 66 036 epost: ingrid.bergande@hamaroy.kommune.no

Hvis du ikke ønsker/trenger resept er det mulig å kjøpe treningskort i treningssenteret    Sist oppdatert av Siv Reidun Sandnes den 11.jun.2015