Friskliv, fysioterapeut i veiledning

Hvem
Tilbud er rettet mot personer som har behov for støtte til å endre levevaner innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, enten for å forebygge sykdom, leve bedre med sykdom de allerede har fått, eller øke livskvalitet og trivsel. Tilbudet er både for de med fysiske og psykiske utfordringer.

Frisklivssentralen har tilbud til alle aldersgrupper.

Hvordan
Tilgang til et veilednings- og oppfølgingstiltak ved Frisklivssentralen får du gjennom en henvisningsblankett, kalt frisklivsresept. Du kan få en frisklivsresept hos lege, NAV, helsestasjonen, rus og psykiatritjenesten, spesialisthelsetjenesten eller fysioterapeut. Du kan også henvende deg direkte til Frisklivssentralen og få en resept av oss.

Trening på frisklivsresept

  • Reseptperioden varer i 3 måneder og koster kr 350,-.
  • Helsesamtale ved start og slutt av reseptperioden. I helsesamtalen finner vi sammen ut av hva du trenger av videre oppfølging i din endringsprosess. Det utarbeides en plan og mål for arbeidet med din livsstilsendring. Trenger du kun den første helsesamtalen er denne gratis.
  • Delta på gruppetrening med oppfølging av fysioterapeut. Treningen tilpasses individuelle behov og du får veiledning.
  • Fysioterapeuten har taushetsplikt og journalføringsplikt.
  • Hensikten er at deltageren skal få økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.
  • Mulighet for rapportering til henviser ved samtykke etter endt resept.
  • Oppfølging på telefon eller 6 og 12 måneder.
  • Det er et mål å kunne videreføre den fysiske aktiviteten/treningen på egen hånd etter reseptperioden.

Regelmessig fysisk aktivitet gir dokumenterte positive helseeffekter fysisk, psykisk og sosialt.

Kurs ved Frisklivssentralen:

Bra mat for bedre helse
- Dette er et motivasjonskurs som skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner, matvarevalg og øke motivasjonen til å endre vaner. I tillegg får man praktiske råd til hverdagen, øker forståelsen av varedeklarasjoner og utveksler erfaringer. Mottoet er «små skritt – store forbedringer».
Tobakksslutt - Sertifiserte slutteveiledere gir hjelp og veiledning i prosessen med å bli røyk eller snus fri. Kurset består av seks samlinger, tre før tobakksslutt og tre etter tobakksslutt. Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie sammen med andre. Sjansen for å lykkes øker med veiledning og medikamentell støtte.
Kurs i depresjonsmestring - Dette er et kurs hvor man jobber for å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen.

Kursene tilbys etter behov og tilgang på sertifiserte kursholdere. Du trenger ikke frisklivsresept for å delta på kurs. Egen kursavgift.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om tilbudene ved Frisklivssentralen.

Kontaktinformasjon:
Fagleder: Ingeborg Lunde, tlf: 757 65 048/992 79 018, e-post: ingeborg.lunde@hamaroy.kommune.no
Fysioterapeut: Siw Jensen, tlf: 995 66 377, e-post: siw.jensen@hamaroy.kommune.no

Frisklivssentralen holder til i 2 etg. i Hamarøyhallen.

Hvis du ikke ønsker/trenger frisklivsresept, er det mulig å kjøpe treningskort ved treningssenteret. Der kan du trene på egen hånd og delta på gruppetimer.

Vi oppfordrer alle til å være fysisk aktive!