Inger Lise Brenna, leder Innhavet sanitetsforening ønsker frivillige til omsorgsberedskapsgruppen
Leder i Innhavet sanitetsforening Inger Lise Brenna, fra informasjonsmøte om nyoppstartet Omsorgsberedskapsgruppe. 


Hva er en omsorgsberedskapsgruppe? 
 
Omsorgsberedskapsgruppene til Norske Kvinners Sanitetsforening er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. Viktige oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.
 
Vil du være frivillig? 
 
Innhavet Sanitetsforening er initiativtaker til omsorgsberedskapsgruppa for området Hamarøy og Tysfjords vestside. Både kvinner og menn over 18 år som ønsker å bidra er velkommen til å ta kontakt enten via facebooksiden eller på telefon til leder Inger Lise Brenna ‭977 25 266‬ eller Tina Andersen 940 39 063