Les mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene til lotteri- og stiftelsestilsynet.

Her finner du også søknadsskjema.

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.