Fyrverkeri - søknad om avfyring

Har du noe å feire? Da kan du avfyre et festlig fyrverkeri, men først må du ha tillatelse fra brannvesenet, grunneieren og politiet. Les og følg bruksanvisningen nøye. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mange gode tips for en forsvarlig håndtering. Nyttårsaften er det tillatt å avfyre fyrverkeri mellom kl. 18.00 og kl. 02.00, og det er ikke nødvendig med noen søknad. Merk at det er forbud mot privat bruk av pinneraketter det er 18 års aldersgrense for bruk av fyrverkeri det er 12 års aldersgrense for bruk av små stjerneskudd Etter at du har fått tillatelse fra politiet og grunneieren, sender du søknaden til kommunen. Kommunen vil vurdere søknaden bl.a. ut fra lokale hensyn og eventuelle farer for liv, helse, miljø eller materielle verdier.

Generelt

Beskrivelse

Har du noe å feire? Da kan du avfyre et festlig fyrverkeri, men først må du ha tillatelse fra brannvesenet, grunneieren og politiet. Fyrverkeri er eksplosiv vare som du må behandle på en sikker og forsvarlig måte. Les og følg bruksanvisningen nøye.

Planlegger du et større arrangement med et profesjonelt fyrverkeri, må du ha tillatelse fra grunneieren.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mange gode tips for en forsvarlig håndtering. Se lenke nedenfor.

Nyttårsaften er det tillatt å avfyre fyrverkeri mellom kl. 18.00 og kl. 02.00, og det er ikke nødvendig med noen søknad.

Merk at

  • det er forbud mot privat bruk av pinneraketter
  • det er 18 års aldersgrense for bruk av fyrverkeri (herunder store stjerneskudd)
  • det er 12 års aldersgrense for bruk av små stjerneskudd

Regelverk

Lov

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Forskrift

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Retningslinje

Fyrverkerireglene
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Etter at du har fått tillatelse fra politiet og grunneieren, sender du søknaden til kommunen.

Vedlegg

Dokumentasjon på tillatelse fra politi og grunneier

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

21.09.2016 09:53

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 21.09.2016