Fysioterapeut ved Frisklivssentralen

Lisa Jørgensen ved Frisklivssentralen

Holder til i Hamarøyhallen på Oppeid, og jobber ved Frisklivssentralen, i hovedsak med tilbud knyttet til livsstilsendring.

Tlf.: 995 66 377
E-post: lisa.jorgensen@hamaroy.kommune.no

Facebook

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt tilskudd

Kristin Høivaag v/Hamarøy Fysioterapi

Lokaler på Oppeid vis a vis Hamarøy internasjonale senter
Tlf.: 995 02 350
E-post: kristinhoivaag@hotmail.com

Regina Stier v/Tranøy Fysioterapi

Holder til på Tranøy, Spa Regina
Tlf.: 75 77 15 10
E-post: post@sparegina.no

Privatpraktiserende fysioterapeut uten tilskudd

Per Kristian Øverås v/Øverås Fysioterapi

Klinikk i det gamle posthuset på Ulvsvåg
tlf.: 908 15 541
epost: pkfysio@gmail.com

Facebook

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut med kommunalt tilskudd. For 2017 er egenandelstaket 1990 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.
Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)