Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

 

Kommunal fysioterapeut: 

Siw Jensen
Holder til i Hamarøyhallen på Oppeid, og jobber ved Frisklivssentralen.
Tlf.: 75 76 50 47 / 995 66 377
epost: siw.jensen@hamaroy.kommune.no
 

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt tilskudd:

Kristin Høivaag v/Hamarøy Fysioterapi
Lokaler på Oppeid vis a vis Hamarøy internasjonale senter
Tlf.: 995 02 350
epost: kristinhoivaag@hotmail.com

Regina Stier v/Tranøy Fysioterapi
Holder til på Tranøy, Spa Regina
Tlf.: 75 77 15 10
epost: post@sparegina.no


Privatpraktiserende fysioterapeut uten tilskudd:

Per Kristian Øverås v/Øverås Fysioterapi
Klinikk i det gamle posthuset på Ulvsvåg
tlf.: 908 15 541
epost: pkfysio@gmail.com


Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. For 2017 er egenandelstaket 1990 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.
Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Mer om fysioterapi - en del av vårt helsetilbud  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 06.03.2017