Gammelskola Ulvsvåg selges

Gammelskola i Ulvsvåg selges.

Kommunestyret i Hamarøy har vedtatt at den gamle skola i Ulvsvåg med eiendom på ca 350 kvm skal skilles ut som egen eiendom og legges ut for salg.

Den nye eiendommen gis veirett og parkeringsrett på kommunens eiendom. Dette er den sørøstligste bygningen på eiendommen Gårdsnummer 9, Bruksnummer 32. Bygget blir solgt slik det er. For å kunne overdra bygget ihht Lov om offentlig anskaffelser selges det til høystbydende med en klausul om bruksformål. Bruksformålet er foreningsarbeid for Ulvsvåg innbyggeres vel. Kommunen forbeholder seg også en tilbakekjøpsrett dersom bygget i en periode på 3 år ikke blir brukt i henhold til bruksformålet.

Bud sendes til Hamarøy kommune innen 1.mars 2016 til postmottak(a)hamaroy.kommune.no eller Hamarøy kommune, 8294 Hamarøy.  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 17.02.2016