Valg

Et valg er en avstemning for å peke ut personer til verv, stillinger eller lignende.Valget er derfor en av de absolutte grunnsteinene i et demokratisk oppbygget samfunn, fordi det gir enkeltindividet mulighet til å delta i en opinionsdanning

Ved direkte eller indirekte valg gir individet dessuten en fullmakt til den valgte kandidaten å fremme meninger under de rammene som er stilt som forutsetninger for stemmen (som oftest gjennom et valgprogram eller liknende).
 
Valg til Norges nasjonalforsamling Stortinget avholdes hvert fjerde år. Det samme gjelder for Kommune- og fylkestingsvalg som er allmenne valg til kommunestyrer og fylkesting i Norge.  
 
Slike politiske valg for alle med stemmerett blir avholdt en mandag eller søndag i september hvert fjerde år.
 
 
 


  • Oppdatert av Sverre T Olsen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015