Gjeldsrådgivning

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Dette er en lovpålagt tjeneste. For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon. Slike opplysninger kan være Siste ligningsattest Saldo på alle konti Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene Dokumentasjon på eventuell bostøtte Opplysninger om lån, kredittgjeld osv. Kvittering for betalt husleie og strøm Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv. Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass Utgifter til forsikring Opplysninger om innskudd i spareordninger

Generelt

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Økonomirådstelefonen i Nav
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning

Forskrift

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning

Retningslinje

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste ligningsattest
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Postmottak
8294 Hamarøy

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Nav
 • Leder: Alf Helge Andreassen
 • Telefon: 55 55 33 33
 • Epost nav.kundesenter.nordland@nav.no
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: Helsesenteret 8294 HAMARØY
 • Åpningstid: 09:00-15:00

Andre opplysninger

Sist oppdatert

27.12.2016 10:22

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 27.12.2016