Godkjente valglister

Valgstyret godkjente seks valglister til kommunestyrevalget 2015.

Følgende lister til kommunestyrevalget 2015 er godkjent:

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Her finner du listene og kandidatene

Møteprotokoll fra Valgstyrets møte 27.05.2015  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015