Gratis juridisk rådgivning og bistand

for kvinner i Nord-Salten: Saksmottak tirsdag 22. mai kl. 17.00-19.00 på Innhavet skole.

 

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) er et studentrettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter.

 

JURK er på en rettighetsturné i Norge i disse dager og besøker Nord-Salten der de tilbyr gratis rettshjelp og rettighetsinformasjon til kvinner.

 

JURK jobber for at informasjon om rettsregler og praktisk rettshjelp skal bli bedre og lettere tilgjengelig for kvinner og spesielt utsatte grupper av kvinner i Norge.

 

JURK svarer på spørsmål innen alle rettsområder, men hovedvekten av henvendelsene gjelder;

 

  • Familierett/ ugift samliv
  • Skifterett
  • Sosial- og trygderett
  • Barnerett
  • Arverett
  • Gjeld
  • Boligrett
  • Arbeidsrett

 

De som har vedtak i saker de ønsker vurdert bør ta med seg aktuelle sakspapirer.

 

   • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015