Grendehuset på Finnøya

Vi feirer nyveien med høstsuppe og kaker søndag 21. oktober kl. 13.00 - 15.30.
Utlodning.

Velkommen!

UL Øyland


  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015