Hamarøy kommune ønsker at flere – både etablerte bedrifter og gründere – skal realisere ideer som kan gi nye virksomheter. Målgruppen for denne tilskuddsordningen er aldersgruppen 18 – 35 år.

Søknadsskjema

Vedtekter

Søknader kan sendes inn forløpende til Hamarøy kommune, 8294 Hamarøy eller postmottak@hamaroy.kommune.no

Kontaktperson: Kultur-og næringssjef Hilde Fredheim telefon 992 64 445 epost: hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no