Innhavet oppvekstsenter
 

Innhavet oppvekstsenter i sentrum av Innhavet består av barnehage og grunnskole (1.-10) i et felles bygg.

Enhetsleder/rektor: Eirik Stensland
Kontaktinfo: eirik.stensland(a)(hamaroy.kommune.no og telefon 75772554 eller mobil 9073442

Styrer i barnehagen: Ellen Ediassen
Kontaktinfo: ellen.ediassen(a)hamaroy.kommune.no og mobil 90716759

 

Hamarøy sentralskole
 

Hamarøy sentralskole ligger i kommunesenteret Oppeid og har grunnskole, skolefritidsordning (SFO) og voksenopplæring.

Enhetsleder/rektor: Anne Reiten
Kontakinfo: anne.reiten(a)hamaroy.kommune.no telefon 75765112 eller

Undervisningsinspektør: Anne Berntzen
Kontaktinfo: anne.berntzen(a)hamaroy.kommune.no telefon 75765116 eller mobil 482 96 276

SFO-leder:Tone Rita Kristensen
Kontaktinfo: trk(a)hamaroy.kommune.no og mobil 97426890

Det er i tillegg et privat skoletilbud på Skutvik - Hamarøy montesorriskole