Hamarøy internasjonale senter

Hamarøy internasjonale senter trenger flere miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Hamarøy internasjonale senter

Hamarøy Internasjonale senter har ansvar for bosetting av enslige mindreårige og voksne flyktninger i Hamarøy kommune. I dette arbeidet skal internasjonal kunnskap og forståelse vektlegges gjennom ulike aktiviteter knyttet til et trygt bomiljø og inkludering. Disse stillingene er ledige:
Miljøterapeuter
Miljøarbeidere
Miljøterapeuter-/arbeidere - helgestillinger/tilkallingsvakter

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015