Øvingsbrakka

øvingsbrakka.jpg

Musikkbrakka er plassert ved kulturskolen på Oppeid. Den er tilgjengelig for utlån til band og enkeltmusikere. Mer informasjon og retningslinjer finnes på Hamarøy musikk- og kulturskoles nettsider.

Sceneutleie

sceneutleie.jpg

Kommunene i Nord-Salten sammen med Hamsunstiftelsen og Hamarøy menighet har gått til anskaffelse av 100 kvm sceneelementer.

Før scenen eller deler av den benyttes skal, den reserveres og nøkler hentes (i kontortid) hos Hamarøy Kommune, enten via servicekontoret eller kulturskolen. Her kan du lese mer om vilkår for leie.