Hamarøymodellen 1-2-3

Vil du lære om det boligpolitiske kinderegget?

Hamaroymodellen 1-2-3
Brosjyre om Hamarøymodellen

Hamarøy kommune har på kort tid fått på plass over 100 nye boenheter uten å investere ei kommunal krone eller øke kommunens driftsutgifter. I brosjyren «Hamarøymodellen 1-2-3» ser vi på hvordan kommunen tok en tydelig rolle i boligpolitikken. Dette førte til samarbeid med private aktører, investorer og Husbanken. Arbeidet resulterte i positiv utvikling i vår disktriktskommune. I dag opplever Hamarøy vekst i folketall og blomstrende næringsliv.

I brosjyren belyser vi hvilke suksessfaktorer og fallgruvene som ligger i en slik prosess, og hvilken rolle de involverte bør ha for å lykkes i å skape et boligpolitisk kinderegg.

Målet med brosjyren er å gi tilgjengelig informasjon for distriktskommuner som ønsker å ta i bruk erfaringer fra Hamarøymodellen.

God lesning.    • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015